Koristite videozapis kao sliku profila na Facebooku

Danas videozapis od sedam sekundi možete koristiti kao sliku profila na Facebooku. Ovdje ćemo objasniti kako to postaviti.

Sada je moguće prenijeti kratki videozapis na Facebook i postaviti ga kao profilnu sliku. Tada će se film kontinuirano reproducirati. Ako videozapis sadrži i zvuk, reproducirat će se samo kad se klikne na profilni videozapis. Pročitajte i: Kako onemogućiti automatsku reprodukciju videozapisa na Facebooku.

Napravite video

Ako imate iPhone ili Android pametni telefon, morate otvoriti aplikaciju Facebook i pritisnuti sliku profila. Zatim pritisnite Create New Profile Video da biste snimili videozapis sa svojim iPhoneom, ili pritisnite Upload Video ili Photo da biste koristili videozapis koji je već na vašem iPhoneu. Pritisnite Dalje za nastavak.

Pri dnu zaslona pojavit će se traka na kojoj pritiskom na nju možete odabrati minijaturu videozapisa. Pritisnite Spremi (iPhone) ili Koristi (Android) kako biste unijeli vaše promjene.