U 3 koraka: Provjera pravopisa riječi na drugom jeziku

Jeste li uvjereni da ste pravilno napisali rečenicu, ali na dnu Word-a postoji samo crveni obrub? Tada bi moglo biti da je provjera pravopisa na pogrešnom jeziku. Slijedite ova tri koraka kako biste provjerili pravopis na ispravnom jeziku.

1. Odaberite jezik

1. Odaberite tekst koji želite provjeriti.

2. Idite na karticu Inspection i odaberite Language -> Set Control Language .

3. Odaberite željeni jezik za provjeru pravopisa.

Ako je oznaka pravopisa ispred jezika (plava kvačica s ABC-om), to znači da su za taj jezik instalirani alati za provjeru pravopisa, poput provjere pravopisa. Ako nije vidljivo, na tom se jeziku ne može izvršiti provjera pravopisa.

Odaberite željeni jezik.

2. Dodajte dodatne jezike rječnika

Ako probni alati nisu instalirani za željeni jezik, možete kupiti jezični paket. Na ovaj način i dalje možete koristiti provjeru pravopisa na odabranom jeziku. Pogledajte jezične pakete za Office 2013 i Office 2010.

Oznaka pravopisa ovdje je vidljiva.

3. Provjerite pravopis

1. Odaberite tekst koji želite provjeriti. Ako želite provjeriti cijeli dokument, ne morate ništa odabrati.

2. Idite na karticu Provjera , kliknite Pravopis i gramatika .

3. Provodi se provjera pravopisa.